Yaşatığınız yerin risk tespitini yaptırdınızmı?

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır.

Vatandaşlarımızın Kanunun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesi için öncelikle binalarının risk tespitini yaptırmaları gerekmektedir.

Risk tespiti, maliklerden herhangi birinin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen kurum veya kuruluşlarca yapılmaktadır.

Vatandaşlarımız ilimizde risk tespiti yapmaya yetkili kuruluşların güncel listesine www.kentseldonusum.gov.tr adresinden veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ulaşabilmektedirler.

Ülke genelinde bütün binalar 6306 sayılı Kanun kapsamındadır. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın, “riskli” olarak tespit edilen bütün binalar Kanun hükümlerinden faydalanacaktır.

Riskli binalarda yaşayan maliklere talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacaktır veya riskli bina maliklerine bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır.

Konut için bankalardan bağımsız bölüm başına en fazla 125.000 liraya kadar kredi kullanılabilir. Birden fazla bağımsız bölümü olanlar ise toplam 625.000 liraya kadar kredi kullanabileceklerdir.

Kredi geri ödemeleri, en fazla 2 yıl anapara geri ödemesiz ve en çok 10 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir.

Konut yapım kredisinde faiz desteği oranı % 4, iş yeri yapım kredisinde ise faiz desteği oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

Malikler için 2017 yılında ödenecek kira yardımı ilimiz için 18 ay boyunca aylık 745 lira, kiracılara ise defaten ödenecek kira yardımı miktarı bir defaya mahsus 1490 liradır.

Ayrıca Kanun uyarınca yapılacak olan noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar(riskli yapının ruhsatlı olması halinde), damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti gibi ücretlerden muaf olunacaktır.